Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde 2019-06-10 13.00

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid: 2019-06-10 13.00
Plats: Kulturhuset, Röda Rummet

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2019-06-10 protokollPDF

Kulturnämnden 2019-06-10, bilaga 1 till protokolletPDF

Kulturnämnden 2019-06-10, bilaga 2 till protokolletPDF

Kulturnämnden 2019-06-10, bilaga 3 till protokolletPDF

Kulturnämnden 2019-06-10, bilaga 4 till protokolletPDF

Kulturnämnden 2019-06-10, bilaga 5 till protokolletPDF

Handlingar och ärendelista

Kulturnämnden 2019-06-10 ärendelistaPDF

Kulturnämnden 2019-06-10 handlingarPDF

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Budgetworkshop
 4. Utdelning av Kulturstipendier och Kulturbelöning 2019
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Avtackning av Linda Andersson HR-chef
 7. Informationsärenden
 8. Inkomna och avgivna skrivelser
 9. Budgetuppföljning till och med maj 2019. Handling skickas ut senare.
 10. Yttrande över remissen Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik
 11. Yttrande över remissen Kulturstrategi Västra Götaland - och regional kulturplan 2020-2023
 12. Ansökan om integrationspengar Borås 2019 från Sensus, studieförbund västra Sverige
 13. Initiativärende Följa-med-kort; kortet för personer med funktionsnedsättning
 14. Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader - strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder
 15. Yttrande över detaljplan för planprogram för Södra Centrum, kvarteret Ulysses med flera, Borås Stad. Samrådshandling
 16. Yttrande över detaljplan för del av Hestra Parkstad, Torpa Hestra 4:4 med flera, Borås Stad. Samrådshandling

Senast ändrad: 2020-09-15 15.45

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-27] Kulturnämnden , sammanträde 2019-06-10 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol