Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Kulturnämnden, sammanträde 2020-06-08 13.00, digitalt möte via Microsoft teams

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid: 2020-06-08 13.00
Plats: Microsoft Teams och Röda Rummet, Kulturhuset. Vänligen observera att sammanträdet ej är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2020-06-08 protokoll § 77 omedelbar justeringPDF

Kulturnämnden 2020-06-08 protokollPDF

Kulturnämnden 2020-06-08, bilaga 1 till protokollPDF

Kulturnämnden 2020-06-08, bilaga 2 till protokollPDF

Handlingar och ärendelista

Kulturnämnden 2020-06-08 ärendelistaPDF

Kulturnämnden 2020-06-08 handlingarPDF

1. Upprop och val av protokollsjusterare 
2. Godkännande av föredragningslista
3. Budgetworkshop
4. Informationsärenden
5. Inkomna och avgivna skrivelser 2020
6. Budgetuppföljning till och med maj 2020
7. Borås Stads kulturstipendium 2020
8. Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017
9. Musikutredning 2019
10. Mötesplats Sjöbo - Ombyggnad
11. Kulturprogram 2020 - 2023 med framåtblick - styrdokument för kulturen i Borås Stad, i samverkan med det lokala kulturlivet
12. Initiativärende M-KD Inventera stadens konstförråd
13. Samråd för detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera, Borås Stad
14. Samråd för detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, Borås Stad
15. Samråd för detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, Borås Stad
16. Uppdrag att Kulturhuset ska nå fram till fler kommuninvånare - grafisk profil

House of Knowledge av Jaume Plensa.

Senast ändrad: 2020-09-30 12.55

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kulturnämnden , sammanträde 2020-06-08 13.00, digitalt möte via Microsoft teams

g q n C