Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kulturnämnden, sammanträde 2020-08-24 17.00

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Microsoft Teams och Röda Rummet, Kulturhuset

Vänligen observera att sammanträdet ej är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2020-08-24 protokoll Pdf, 397.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2020-08-24, bilaga 1 till protokoll Pdf, 422.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2020-08-24, bilaga 2 till protokoll Pdf, 409.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2020-08-24, bilaga 3 till protokoll Pdf, 608.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2020-08-24, bilaga 4 till protokoll Pdf, 411.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2020-08-24, bilaga 5 till protokoll Pdf, 401.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och ärendelista

Kulturnämnden 2020-08-24 ärendelista Pdf, 109.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Kulturnämnden 2020-08-24 handlingar Pdf, 31.2 MB, öppnas i nytt fönster.

1. Upprop och val av protokollsjusterare 
2. Godkännande av föredragningslista
3. Utdelning av Borås Stads Kulturstipendium 2020
4. Information från Markus Liljedahl om förvaltningens miljöarbete
5. Informationsärenden
6. Initiativärende från M och KD - Undersök covid-19s påverkan på aktörer i Borås kultursfär – Redovisning
7. Inkomna och avgivna skrivelser 2020
8. Fastigheten Solbacken
9. Riskanalys och intern kontrollplan 2021, workshop
10. Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service
11. Budgetuppföljning till och med juli 2020
12. Budget för Kulturnämnden 2021
13. Remiss - energi- och klimatstrategi
14. Biblioteksprogram 2020-2023
15. Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse

House of Knowledge av Jaume Plensa.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kulturnämnden , sammanträde 2020-08-24 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol