Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Kulturnämnden, sammanträde 2020-09-21 17:00

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid: 2020-09-21 17.00
Plats: Microsoft Teams och Röda Rummet, Kulturhuset. Vänligen observera att mötet ej är öppet för allmänheten

Handlingar och ärendelista

Kulturnämnden 2020-09-21 ärendelistaPDF

Kulturnämnden 2020-09-21 handlingarPDF

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Information om Socialt Hållbart Borås och information om arbetet med mänskliga rättigheter i Borås Stad
4. Informationsärenden
5. Inkomna och avgivna skrivelser 2020
6. Redovisning av inkomna synpunkter för Kulturförvaltningen januari-juni 2020
7. Borås Stads Kulturbelöning 2020 - omedelbar justering
8. Riskanalys och intern kontrollplan 2021, workshop, återremitterat ärende
9. Långsiktigt uppdrag till Borås Stads Kulturnämnd för Borås Konstmuseum 2021-2024
10. Långsiktigt uppdrag till Borås Stads Kulturnämnd för Borås Stadsteater 2021-2024 - skickas senare
11. Långsiktigt uppdrag till Borås Stads Kulturnämnd för Textilmuseet 2021-2024
12. Remiss - Föreskrifter för avfallshantering
13. Budgetuppföljning Tertial 2 2020
14. Miljörapport Tertial 2 2020 - Kulturnämnden
15.Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget augusti 2020
16. Revisonsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

House of Knowledge av Jaume Plensa.

Senast ändrad: 2020-09-17 11.21

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kulturnämnden , sammanträde 2020-09-21 17:00

g q n C