Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Kulturnämnden, sammanträde 2020-10-19 17:00

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid: 2020-10-19 17.00
Plats: Microsoft Teams och Röda Rummet, Kulturhuset. Vänligen observera att mötet ej är öppet för allmänheten

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2020-10-19 protokoll §§ 126, 132 omedelbar justeringPDF

Kulturnämnden 2020-10-19, bilaga 2 till protokollPDF

Handlingar och ärendelista

Kulturnämnden 2020-10-19 ärendelistaPDF

Kulturnämnden 2020-10-19 handlingarPDF

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Miljöutbildning, start kl. 15.00
4. Information från konservator Helena Strandberg om pågående vård- och underhållsarbete
av skulpturer - via Teams
5. Revidering av kulturmiljöprogrammet med Fredrik Hjelm och Johannes Daun - lägesrapport, via Teams
6. Informationsärenden
7. Inkomna och avgivna skrivelser 2020
8. Borås Stads kulturbelöning 2020 - omedelbar justering
9. Budgetuppföljning till och med september 2020
10. Utvecklingsplan för populärmusiken 2021-2024 ( Musikutredning 2019)
11. Program för Nationella minoriteter, uppföljning
12. Detaljplan för Centrum Vile 7 m.fl, Borås Stad
13. Inbjudan till samråd - Ändring av detaljplan för Nedre Norrmalm, Järven 4, 15 & 16
14. Långsiktigt uppdrag till Borås Stads Kulturnämnd för Borås Stadsteater 2021-2022 - omedelbar justering
15. Kulturförvaltningens avgifter 2021

House of Knowledge av Jaume Plensa.

Senast ändrad: 2020-10-20 11.08

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kulturnämnden , sammanträde 2020-10-19 17:00

g q n C