Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kulturnämnden, sammanträde

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Beslut och protokoll

Kulturnämnden 2020-12-07 protokoll Pdf, 564 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2020-12-07, bilaga 1 till protokoll Pdf, 407.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och ärendelista

Kulturnämnden 2020-12-07 ärendelista  Pdf, 78.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2020-12-07 handlingar Pdf, 48.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2020-12-07 handlingar, kompletterande utskick Pdf, 77.4 MB, öppnas i nytt fönster.

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Informationsärenden
4. Julhälsning, ca kl. 17.00
5. Inkomna och avgivna skrivelser 2020
6. Redovisning av delegationsbeslut
7. Budgetuppföljning till och med september 2020 - kompl. senare
8. Reviderad budget för Kulturnämnden 2021:2 - kompl. senare
9. Besluts- och behörighesattestanter 2021
10. Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag - Bokutgivning
11. Ansökan om bidrag för integrationsfrämjande aktiviteter, SV Sjuhärad
12. Avgifter vid biblioteken i Borås 2021
13. Skolbiblioteksprogram 2021-2024
14. Remiss - Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken
15. Inbjudan till samråd för detaljplan Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad
16. Remiss - Informationssäkerhetspolicy Borås stad

Tid:
Plats: Microsoft Teams och i Kulturhuset, Röda rummet. Vänligen observera att mötet ej är öppet för allmänheten

House of Knowledge av Jaume Plensa.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kulturnämnden , sammanträde 2020-12-07 15.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol