Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Kulturnämnden, sammanträde

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Microsoft Teams och i Röda rummet, Kulturhuset. Vänligen observera att mötet ej är öppet för allmänheten

Handlingar och Ärendelista

Kulturnämnden 2021-01-25 ärendelistaPDF 

Kulturnämnden 2021-01-25 handlingarPDF

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Informationsärenden
4. Redovisning av 2020 års inköp av konst, Konstmuseet
5. Redovisning av delegationsbeslut 2021
6. Inkomna och avgivna skrivelser 2021
7. Bidrag till studieförbunden 2021
8. Redovisning av 2020 års kulturprojekt (En snabb slant och Projekt-/arrangemangsbidrag)
9. Ansökan om årsbidrag för kulturverksamhet 2021
10. Arbetsstipendium inom kultur
11. Inbjudan till samråd för detaljplan Räveskalla 1:19 - Allén 8, Sjömarken, Borås Stad
12. Detaljplan för del av Hestra parkstad, Torpa Hestra 4:4 med flera, Borås Stad
13. Inbjudan till samråd för detaljplanen Villastaden, Tranan 2, Borås Stad
14. Lokalresursbehovsplan för planperioden 2022-2024

House of Knowledge av Jaume Plensa.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-21] Kulturnämnden , sammanträde 2021-01-25 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol