Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Kulturnämnden, sammanträde

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Microsoft Teams och i Kulturhuset, Röda rummet. Vänligen observera att mötet ej är öppet för allmänheten

Beslut och protokoll

Protokoll publiceras efter justering.

Handlingar och Ärendelista

Kulturnämnden 2021-04-19 ärendelistaPDF 

Kulturnämnden 2021-04-19 handlingarPDF

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Information från Peder Englund om Centrum för kunskap och säkerhet
4. Information från Stiftelsen Lars Tunbjörk
5. Information om kommande ombyggnation av Sjöbohuset
6. Informationsärenden
7. Riskanalys och intern kontrollplan 2022 - Workshop
8. Redovisning av delegationsbeslut 2021
9. Redovisning av anmälningsärenden 2021
10. Inkomna och avgivna skrivelser 2021
11. Budgetuppföljning till och med mars 2021
12. Remiss - Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024
13. Skolbiblioteksprogram 2021-2024
14. Ansökan om stöd för 2020 från Borås hembygdskrets
15. Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag - ME-WE Double LP Classical Guitar-Prog Rock
16. Genomlysning av Kulturskolans verksamheter - uppdrag till Kulturförvaltningen
17. Inbjudan till samråd - Byttorp, Byttorpsvall 23 och 24, Borås Stad, Granskning
18. Inbjudan till samråd för detaljplan för Östermalm Solhem 1 och 4, med flera, Borås Stad
19. Inbjudan till samråd för ändring av detaljplan för Centrum, Makrillen 11, Borås Stad

House of Knowledge av Jaume Plensa.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-21] Kulturnämnden , sammanträde 2021-04-19 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol