Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 6 juni

Kulturnämnden, sammanträde

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Microsoft Teams och i Kulturhuset, Röda rummet. Vänligen observera att mötet ej är öppet för allmänheten

Beslut och protokoll

Protokoll publiceras efter justering.

Handlingar och Ärendelista

Kulturnämnden 2021-05-17 ärendelistaPDF 

Kulturnämnden 2021-05-17 handlingarPDF

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Utredning om Art Center - Workshop
4. Informationsärenden
5. Redovisning av delegationsbeslut 2021
6. Redovisning av anmälningsärenden 2021
7. Inkomna och avgivna skrivelser 2021
8. Budgetuppföljning Tertial I 2021
9. Ansökan från Sensus om integrationsfrämjande aktiviteter - Starta allsångstradition
10. Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag - Den IX Borås Internationella Poesifestivalen ”Sofra poetike Borås 2020”
11. Bidrag till studieförbunden 2021 - resultat från enkätundersökning
12. Svar på initiativärende SD- Bokcirklar på biblioteken i Borås för personer som vill utveckla sin svenska, reflektera kring en bok och kanske få en ny vän
13. Svar på medborgaförslag Barnomsorgsmuseum
14. Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, Borås Stad, granskning
15. Inbjudan till samråd för detaljplan Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad, granskning
16. Remiss - Revidering av visionen Borås 2025

House of Knowledge av Jaume Plensa.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-21] Kulturnämnden , sammanträde 2021-05-17 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol