Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde 2023-01-30, Kl 17.00

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Kulturhuset, Röda rummet

Handlingar och Ärendelista

Kulturnämnden 2023-01-30 ärendelista Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturnämnden 2023-01-30 handlingar Pdf, 23.7 MB, öppnas i nytt fönster.

1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Presentationsrunda
4. Muntlig dragning, förvaltningsinformation
5. Allmänhetens frågestund
6. Budget 2023 Kulturnämnden
7. Bidrag till studieförbunden 2023
8. Besluts- och behörighetsattestanter 2023
9. Årsbidrag för kulturverksamhet 2023
10. Redovisning av 2022 års kulturbidrag (projekt- och arrangemangsbidrag och En Snabb Slant)
11. Detaljplan för Hulta, Femman 43, Borås stad
12. Lokalbehovsplaner, planperiod 2024-2028
13. Plan för Kulturnämndens arbete 2023
14. Sammanträdestider, sammanträdesdagar 2023 för Kulturnämnden
15. Redovisning av delegationsbeslut 2023
16. Redovisning av anmälningsärenden 2023
17. Inkomna och avgivna skrivelser 2023

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-24] Kulturnämnden, sammanträde 2023-01-30, Kl 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol