Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Kulturhuset, Röda rummet

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Budgetworkshop
 4. Informationsärenden
 5. Presentation om verksamhet Publika Möten
 6. Allmänhetens frågestund
 7. Återrapportering av förstudie nytt konstmuseum i Borås
 8. Kulturstipendium 2023 – omedelbar justering
 9. Intern kontrollplan och riskanalys 2024
 10. Budgetuppföljning till och med maj 2023 – läggs på bordet
 11. Motion: Minnesmärke för Borås Djurpark
 12. Initiativärende V, Klottersaneringsrutiner
 13. Uppdrag om möjlig organisations- och driftsform av musikscen
 14. Ansökan om att använda medel ur det ackumulerade resultatet
 15. Uppdrag arrangörsstöd
 16. Remiss: Program för nationella minoriteter
 17. Remiss: Program mot hedersrelaterat våld
 18. Initiativärende M Fotboll är också kultur
 19. Redovisning av delegationsbeslut 2023
 20. Redovisning av anmälningsärenden 2023
 21. Inkomna och avgivna skrivelser 2023
Skulpturen House of Knowledge
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-25] Kulturnämnden, sammanträde 2023-06-12 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol