Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Kulturhuset, Röda rummet

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Information om Socialt Hållbart Borås
 4. Informationsärenden
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Budgetuppföljning
 7. Förlängning av Borås Stads Biblioteksprogram
 8. Detaljplan för Sandhult, Sandhult 1:10 med flera, Arnolds väg
 9. Remiss: Riktlinjer för säkerhetsskydd
 10. Uppdrag: Avgiftsfri Kulturskola
 11. Kulturnämndens taxor och avgifter 2024
 12. Redovisning av delegationsbeslut
 13. Redovisning av anmälningsärenden
 14. Inkomna och avgivna skrivelser
 15. Initiativärende (KD, M): Vad kostar det - nytt
Skulpturen House of Knowledge
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-24] Kulturnämnden, sammanträde 2023-11-20 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol