Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-04-25] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2019-09-17 13.15

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol