Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde 2020-10-20 13.15

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

OBS! På grund av rådande omständigheter är Lokalförsörjningsnämndens sammanträde inte öppet för allmänheten. OBS!

Tid: 2020-10-20 13.15
Plats: Kongresshuset, lokal Franklin, Akademiplatsen 2

Beslut och protokoll

Protokoll Lokalförsörjningsnämnden 2020-10-20PDF

Handlingar- och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2020-10-20PDF

Föredragningslista

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälningsärenden 2020-10-20

4. Rapport om byggprojekt 2020-10-20

5. Budgetuppföljning 10-dagars 2020-10-20

6. Beslut om förlorad arbetsinkomst Integrationsdagen 2020-11-03

7. Projekteringsframställan för Ny skola Gässlösa

8. Projekteringsframställan för Johannelundsgatan SoL

9. Beslut om rivning Gässlösavägen 34

Viskastrandsgymnasiet

Foto, Dag Ekelund

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-10-22 09.47

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-23] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2020-10-20 13.15

g q n C