Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Protokoll

Lokalförsörjningsnämnden protokoll 2020-12-08PDF

Tilläggsförslag Budget 2020:2 från Moderaterna och KristdemokraternaWord

Tilläggsyrkanden Budget 2020:2 från Sverigedemokraterna Word

Handlingar och ärendelista:

Lokalförsörjningsnämnden kallelse samt handlingar 2020-12-08PDF

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Delegationsbeslut 2020-12-08
 4. Förvaltningen informerar 2020-12-08
 5. Rapport om byggprojekt 2020-12-08
 6. Budgetuppföljning 10-dagars 2020-12-08
 7. Reviderad Budget 2021 - Lokalförsörjningsnämnden
 8. Lokalförsörjningsnämndens besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare år 2021
 9. Svar på remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås Stad
 10. Delegationsbestämmelser 2021
 11. Plan för laddinfrastruktur för elfordon
 12. Yttrande över Remiss Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken
 13. Beslut om förlorad arbetsinkomst presidieöverläggning om strukturskiss Borås Norr
 14. Anslagsframställan Myråsskolan
 15. Antagande av ramavtalskonsult VVS
 16. Förhyrning av lokal på Druveforsvägen 9 Björnflokan
Nya förskolan Sjömarken
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-23] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2020-12-08 13.15

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol