Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

OBS! Under rådande omständigheter är sammanträdet inte öppet för allmänheten! OBS!

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2021-01-26PDF

Beslut och protokoll

Protokoll Lokalförsörjningsnämnden 2021-01-26PDF

Alternativt förslag från M+KD § 6Word

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Delegationsbeslut 2021-01-26
 4. Förvaltningen informerar 2021-01-26
 5. Rapport om byggprojekt 2021-01-26
 6. Lokalbehovsplan 2022-2024 Lokalförsörjningsnämnden
 7. Införande av digital signering av nämndens handlingar
 8. Antagande av ramavtalskonsult VVS
 9. Antagande av entreprenör Gässlösaskolan
 10. Miljörapport 2020 Tertial 3
 11. Förhyrning av lokal i Viared för Viskastrandsgymnasiet


Nya förskolan Sjömarken
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-29] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2021-01-26 13.15

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol