Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

OBS! Under rådande omständigheter är sammanträdet inte öppet för allmänheten!

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2021-02-23PDF

Beslut och protokoll

Protokoll Lokalförsörjningsnämnden 2021-02-23PDF

Protokollsanteckning Årsredovisning 2020 från M+KDPDF

Initiativärende: Äldreomsorgens lokaler KD+MWord

Kompromissförslag till Initiativärende: Äldreomsorgens lokaler Mitt-S-samverkanWord

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Delegationsbeslut 2021-02-23
 4. Förvaltningen informerar 2021-02-23
 5. Godkännande av Förlikningsavtal mellan Carnes Förvaltning AB och Borås kommun
 6. Rapport om byggprojekt 2021-02-23
 7. Årsredovisning 2020 Lokalförsörjningsnämnden
 8. Uppföljning av intern kontrollplan 2020 Lokalförsörjningsnämnden
 9. Redovisning av inkomna synpunkter 2020 Lokalförsörjningsnämnden
 10. Svar på remiss: Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle
 11. Yttrande över Motion av Gabriella Andersson (V), Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Anita Spjuth (V) och Peter Wiberg (V): Borås Stad ska främja goda arbetsvillkor i restaurangbranchen.
 12. Revidering av Delegationsbestämmelser 2021
 13. Beslut om förlorad arbetsinkomst vid deltagande på Analys och budgetdag 1 mars
 14. Beslut om förlorad arbetsinkomst avseende utbildning i social hållbarhet för Borås Stads politiker 14 april 2021


Viskastrandsgymnasiet

Foto, Dag Ekelund

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-29] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2021-02-23 13.15

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol