Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 6 juni

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

OBS! På grund av rådande omständigheter är sammanträdet inte öppet för allmänheten! OBS!

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36 samt digitalt Microsoft Teams-möte

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2021-04-20PDF

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Delegationsbeslut 2021
 4. Förvaltningen informerar 2021
 5. Rapport om byggprojekt 2021
 6. Hyreshöjning 2021 särskilda boenden
 7. Budgetuppföljning 10-dagars
 8. Yttrande över Remiss Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024
 9. Tillstånd att bygga två miljöhus för avfallssortering på Borås Camping
 10. Rivning av Norrmalms kyrka (Rådjurets förskola)
 11. Rivning Garagebyggnad, Vasagatan 1, Druvefors
 12. Tecknande av tilläggsavtal med IBAB avseende Gångbron
 13. Tecknande av tilläggsavtal med Offentliga Hus avseende Gångbron
 14. Nyförhyrning Sörmarksgatan 199-205
Nya förskolan Sjömarken

Foto, Dag Ekelund

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-29] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2021-04-20 13.15

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol