Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

OBS! Under rådande omständigheter är sammanträdet inte öppet för allmänheten!

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2021-05-18 Pdf, 12.1 MB.

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare

 2. Godkännande av föredragningslistan

 3. Besök av Dataskyddsombud Magnus Blomqvist

 4. Anmälningsärenden 2021-05-18

 5. Delegationsbeslut 2021-05-18

 6. Förvaltningen informerar 2021-05-18

 7. Rapport om byggprojekt 2021-05-18

 8. Återrapportering möte med Vård- och äldrenämnden

 9. Ekonomiuppföljning Tertial 1 2021

 10. Svar på remiss Revidering av visionen Borås 2025

 11. Yttrande över Motion: Menssäkra Borås

 12. Projekteringsframställan Rydsvägen LSS

 13. Anslagsframställan för Ny skola Gässlösa

 14. Rivning Torp Kråkered Ingelsbo

Nya förskolan Sjömarken

Foto, Dag Ekelund

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-29] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2021-05-18 13.15

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol