Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

OBS! på grund av rådande omständigheter är sammanträdet inte öppet för allmänheten! OBS!

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Beslut och protokoll

Lokalförsörjningsnämnden protokoll 2021-06-15 Pdf, 344.5 kB.

Protokollsanteckning § 73 M+KD Pdf, 166.3 kB.

Protokollsanteckning § 73 SD Word, 832.8 kB.

Protokollsanteckning § 77 SD Word, 835.6 kB.

Handlingar och ärendelista

Lokalförsörjningsnämndens kallelse samt handlingar 2021-06-15 Pdf, 3.3 MB.

Initiativärende från M+KD: Förstudier investeringsprojekt Pdf, 172.9 kB.

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Riskanalys 2022
 4. Delegationsbeslut 2021-06-15
 5. Förvaltningen informerar 2021-06-15
 6. Rapport om byggprojekt 2021-06-15
 7. Budget 2022 information
 8. Budgetuppföljning 10-dagars
 9. Lokalresursplan 2022-2024
 10. Yttrande över Remiss: Revidering av Överenskommelsen i Borås
 11. Antagande av entreprenör Wiskania
 12. Antagande av entreprenör Gula skolan trafikanpassning
 13. Antagande av entreprenör Särlaskolan
 14. Försäljning Hofsnäs/Lilla och Stora Remmen (Tranemo Håcknäs 3:1)
 15. Svar på Grundskolenämnden Initiativärende: Utreda behov och möjlighet för Trandaredsskolan att ta mer yta i anspråk
Viskastrandsgymnasiet

Foto, Dag Ekelund

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-29] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2021-06-15 13.15

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol