Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2023-03-21 Pdf, 5.3 MB.

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Delegationsbeslut 2023-03-21
 4. Förvaltningen informerar 2023-03-21
 5. Rapport om byggprojekt 2023-03-21
 6. Hyreshöjning 2023 särskilda boenden
 7. 10-dagars budgetuppföljning
 8. Granskning av Borås Stads hantering av moms
 9. Yttrande över remiss- Reglemente för Lokalförsörjningsnämnden
 10. Yttrande över remiss- Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
 11. Beslut om förlorad arbetsinkomst konferens Funktionshinderspolitik i Boråsregionen - ärendet utgår
 12. Antagande av entreprenör ombyggnad av takkonstruktion på Simarenan
 13. Tandkliniken rivning
 14. Villkorsändring Backvägen 3 i Fristad
Nya förskolan Sjömarken
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2023-03-21 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol