Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2023-06-14 Pdf, 35.6 MB.

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Anmälningsärenden 2023-06-14
 4. Delegationsbeslut 2023-06-14
 5. Förvaltningen informerar 2023-06-14
 6. Rapport om byggprojekt 2023-06-14
 7. Budget 2024 information
 8. 10-dagars budgetuppföljning
 9. Lokalresursplan 2024-2028
 10. Yttrande över remiss: Program för nationella minoriteter
 11. Riskanalys 2024
 12. Anslagsframställan Sven Eriksonsgymnasiet
 13. Antagande av entreprenör Sven Eriksonsgymnasiet
 14. Anslagsframställan Åsahagsvägen LSS
 15. Antagande av entreprenör Åsahagsvägen LSS
 16. Projekteringsframställan Bäckängsgymnasiet campus
Rosenbuskar med en del av Bäckängsgymnasiet i bakgrunden.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Lokalförsörjningsnämnden , sammanträde 2023-06-14 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol