Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2023-10-24 Pdf, 12.5 MB.

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Anmälningsärenden 2023-10-24
 4. Delegationsärenden 2023-10-24
 5. Förvaltningen informerar 2023-10-24
 6. Rapport om byggprojekt 2023-10-24
 7. 10-dagars budgetuppföljning
 8. Yttrande över remiss: Revidera kostpolicyn
 9. Yttrande över remiss: Betänkandet Åtgärder för tryggare bostadsområden (SOU 203:57) och promemorian Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor (Ds 203:18)
 10. Projekteringsframställan för Aplaredskolan, utökning förskola
 11. Försäljning Nordtorps förskola
 12. Svar på initiativärende från Vänsterpartiet avseende identifiera strategiskt viktiga fastigheter för att kunna köpa dessa
Rosenbuskar med en del av Bäckängsgymnasiet i bakgrunden.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Lokalförsörjningsnämnden sammanträde 2023-10-24 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol