Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Sessionssalen, Sturegatan 36

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2023-11-21 Pdf, 22.9 MB.

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännnade av föredragningslistan
 3. Delegationsbeslut 2023-11-21
 4. Förvaltningen informerar 2023-11-21
 5. Rapport om byggprojekt 2023-11-21
 6. 10-dagars budgetuppföljning
 7. Lokalförsörjningsnämndens sammanträdesdagar 2024
 8. Inlämningsdatum för nämndernas Lokalbehovsplaner, planperiod 2025-2029 med utblick 2034
 9. Anställning av ny avdelningschef, drift och förvaltningsavdelningen
 10. Yttrande över remiss: Borås Stads riktlinjer för säkerhetsskydd
 11. Yttrande över remiss: Förstudie om ett nytt konstmuseum i Borås
 12. Yttrande över remiss: Scen för populärmusik i Borås
 13. Anslagsframställan Boråshallen ombyggnad etapp 2 (tillgänglighet)
 14. Antagande av entreprenör Boråshallen ombyggnad etapp 2 (tillgänglighet)
 15. Miljöprogram, energi- och klimatstrategi, avfallsplan, Lokalförsörjningsnämndens handlingsplan-beslut
 16. Svar på initiativärende från M + KD - försäljning av fastigheten Sundholmen 2:2
 17. Villkorsändring Nya vägen 5 i Viskafors för Förskolenämnden
Rosenbuskar med en del av Bäckängsgymnasiet i bakgrunden.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Lokalförsörjningsnämnden sammanträde 2023-11-21 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol