Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsnämnden sammanträde

Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.

Tid:
Plats: Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8, möteslokal Saturnus

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Lokalförsörjningsnämnden 2023-12-12 Pdf, 19.8 MB.

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Delegationsbeslut 2023-12-12
 4. Förvaltningen informerar 2023-12-12
 5. Rapport om byggprojekt 2023-12-12
 6. 10-dagars budgetuppföljning
 7. Budget 2024
 8. Lokalförsörjningsnämndens besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare år 2024
 9. Delegationsbestämmelser 2024
 10. Projekteringsframställan Tummarpskolan om- och tillbyggnad
 11. Projekteringsframställan Kulturhuset, entréhallen
Rosenbuskar med en del av Bäckängsgymnasiet i bakgrunden.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Lokalförsörjningsnämnden sammanträde 2023-12-12 13.15

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol