Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar samt livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

Sammanträden är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Sammanträdet är avslutat och protokoll kommer att publiceras inom kort.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Föredagningslista och handlingar

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-02-16] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2017-03-21 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol