Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena:

  • Miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd
  • Förorenade områden
  • Täkter och jordbruk
  • Kemiska produkter
  • Avfall och producentansvar
  • Livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna

Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö- och konsumentnämnden 2017-11-21- Handlingar.pdf Pdf, 6.9 MB. 6.9 MB 2017-11-19 22.27
Miljö- och konsumentnämnden 2017-11-21 Föredragningslista_.pdf Pdf, 127.5 kB. 127.5 kB 2017-11-19 22.31
Studiebesök på Sobacken.pdf Pdf, 615.4 kB. 615.4 kB 2017-11-19 22.32
Miljö- och konsumentnämnden 2017-11-21 Protokoll.pdf Pdf, 640.2 kB. 640.2 kB 2017-11-24 19.07

Tid:
Plats: BEMAB, Sobacken Borås

Handlingar

 På grund utav bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL) saknas en del uppgifter i protokollet/handlingarna. Kontakta oss gärna för att få en fullständig kopia. Kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-07] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2017-11-21 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol