Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena:

  • Miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd
  • Förorenade områden
  • Täkter och jordbruk
  • Kemiska produkter
  • Avfall och producentansvar
  • Livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna

Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte.

Tid:
Plats: Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

Handlingar

 På grund utav bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL) saknas en del uppgifter i protokollet/handlingarna. Kontakta oss gärna för att få en fullständig kopia. Kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö- och konsumentnämnden 2017-12-12 Föredragningslista.pdf Pdf, 125.8 kB. 125.8 kB 2017-12-06 17.43
Miljö- och konsumentnämnden 2017-12-12 Handlingar.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2017-12-06 17.43
Miljö- och konsumentnämnden 2017-12-12 Protokoll.pdf Pdf, 416.9 kB. 416.9 kB 2017-12-18 14.08

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-24] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2017-12-12 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol