Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö- och konsumentnämnden 2018-02-20 Föredragningslista.pdf Pdf, 175.5 kB. 175.5 kB 2018-02-19 11.36
Miljö- och konsumentnämnden 2018-02-20 Handlingar.pdf Pdf, 6.2 MB. 6.2 MB 2018-02-19 11.37
Miljö- och konsumentnämnden 2018-02-20 Protokoll.pdf Pdf, 422.3 kB. 422.3 kB 2018-02-22 16.04
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-01] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2018-02-20 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol