Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2018-03-27, föredragningslista.pdf Pdf, 140.4 kB. 140.4 kB 2018-03-22 10.33
Miljö och konsumentnämnden 2018-03-27, handlingar.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-03-22 10.33
Miljö- och konsumentnämnden 2018-03-27, Protokoll.pdf Pdf, 651.3 kB. 651.3 kB 2018-04-03 14.03
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-01] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2018-03-27 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol