Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte.

Miljö och konsumentnämnden 2018-04-24, föredragningslista
Pdf, 144.2 kB.
Miljö och konsumentnämnden 2018-04-24, handlingar
Pdf, 15.7 MB.
Miljö och konsumentnämnden 2018-04-24, protokoll Pdf, 375.6 kB.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-01] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2018-04-24 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol