Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, 2 tr, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte.
Pdf, 38.4 MB.

 

 

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2018-09-25, föredragningslista.pdf Pdf, 215 kB. 215 kB 2020-09-08 07.47
Miljö och konsumentnämnden 2018-09-25, kallelse.pdf Pdf, 38.4 MB. 38.4 MB 2019-02-04 13.07
Miljö och konsumentnämnden 2018-09-25, protokoll.pdf Pdf, 20.4 MB. 20.4 MB 2020-09-07 10.07

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-04] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2018-09-25 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol