Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2018-11-20, föredragningslista.pdf Pdf, 230.4 kB. 230.4 kB 2020-09-08 07.49
Miljö och konsumentnämnden 2018-11-20, kallelse.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2018-11-13 16.00
Miljö och konsumentnämnden 2018-11-20, protokoll.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2020-09-07 10.04

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-01] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2018-11-20 14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol