Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärende är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2018-12-11, föredragningslista.pdf Pdf, 244.7 kB. 244.7 kB 2020-09-08 07.50
Miljö och konsumentnämnden 2018-12-11, kallelse.pdf Pdf, 20.9 MB. 20.9 MB 2018-12-05 15.13
Miljö och konsumentnämnden 2018-12-11, protokoll.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2020-09-07 09.25

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-18] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2018-12-11 16.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol