Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2019-03-26 15.00

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Tid: 2019-03-26 15.00
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2019-03-26, föredragningslista.pdf 244.5 kB 2019-03-21 13.44
Miljö och konsumentnämnden 2019-03-26, kallelse.pdf 11.9 MB 2019-03-21 13.44
Miljö och konsumentnämnden 2019-03-26, protokoll.pdf 10.9 MB 2019-03-28 16.51

Senast ändrad: 2019-03-27 18.01

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-01] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2019-03-26 15.00

g q n C