Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2019-06-18, föredragningslista.pdf Pdf, 266 kB. 266 kB 2020-09-08 08.08
Miljö- och konsumentnämnden 2019-06-18, Kallelse..pdf Pdf, 10.8 MB. 10.8 MB 2019-06-13 08.48
Miljö och konsumentnämnden 2019-06-18, protokoll.pdf Pdf, 6.3 MB. 6.3 MB 2020-09-07 09.37

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-01] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2019-06-18 13.30

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol