Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2019-09-24 13.30

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Tid: 2019-09-24 13.30
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2019-09-24, föredragningslista.pdf 264.6 kB 2019-09-13 15.21
Miljö- och konsumentnämnden 2019-09-24, Kallelse.pdf 23 MB 2019-09-13 15.26
Miljö och konsumentnämnden 2019-09-24, protokoll.pdf 2.1 MB 2019-09-27 11.27

Senast ändrad: 2019-09-24 19.30

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-01] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2019-09-24 13.30

g q n C