Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning eller de ärenden som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2019-10-22, föredragningslista.pdf Pdf, 251.5 kB. 251.5 kB 2020-09-08 08.12
Miljö- och konsumentnämnden 2019-10-22, Kallelse.pdf Pdf, 10.9 MB. 10.9 MB 2019-10-15 15.20
Miljö och konsumentnämnden 2019-10-22, protokoll.pdf Pdf, 6.3 MB. 6.3 MB 2020-09-07 09.38

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-12] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2019-10-22 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol