Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2019-11-26, föredragningslista.pdf Pdf, 252.8 kB. 252.8 kB 2020-09-08 08.13
Miljö- och konsumentnämnden 2019-11-26, Kallelse.pdf Pdf, 23.5 MB. 23.5 MB 2019-11-20 10.46
Miljö och konsumentnämnden 2019-11-26, protokoll.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2020-09-07 09.38

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-21] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2019-11-26 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol