Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2019-12-17 15.00

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Tid: 2019-12-17 15.00
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2019-12-17, föredragningslista.pdf 245.5 kB 2020-09-08 08.14
Miljö- och konsumentnämnden 2019-12-17, Kallelse .pdf 16.9 MB 2019-12-11 10.14
Miljö och konsumentnämnden 2019-12-17, protokoll.pdf 3.3 MB 2020-09-07 09.29

Senast ändrad: 2019-12-17 17.30

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-26] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2019-12-17 15.00

g q n C