Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte.

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2020-01-09, föredragningslista.pdf Pdf, 182.2 kB. 182.2 kB 2020-01-09 08.47
Miljö- och konsumentnämnden 2020-01-09, Kallelse .pdf Pdf, 564.8 kB. 564.8 kB 2020-01-09 08.47
Miljö och konsumentnämnden 2020-01-09, protokoll.pdf Pdf, 942.1 kB. 942.1 kB 2020-05-14 17.44

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-20] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2020-01-09 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol