Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2020-02-25 17.00

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid: 2020-02-25 17.00
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte.

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö- och konsumentnämnden 2020-02-25 Kallelse .pdf 52.5 MB 2020-02-21 08.47
Miljö- och konsumentnämnden 2020-02-25, protokoll tillg.pdf 5.5 MB 2020-03-10 09.32
Miljö och konsumentnämnden 2020-02-25, föredragningslista tillg.pdf 249.6 kB 2020-03-11 10.50

Senast ändrad: 2020-02-27 12.57

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-02-21] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2020-02-25 17.00

g q n C