Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2020-03-31, föredragningslista.pdf Pdf, 375.7 kB. 375.7 kB 2020-03-25 17.05
Miljö- och konsumentnämnden 2020-03-31 Kallelse.pdf Pdf, 25.7 MB. 25.7 MB 2020-03-27 09.00
Miljö och konsumentnämnden 2020-03-31, protokoll.pdf Pdf, 6.2 MB. 6.2 MB 2020-04-06 09.07

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-27] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2020-03-31 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol