Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten.


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2020-04-28, föredragningslista.pdf Pdf, 256.4 kB. 256.4 kB 2020-04-22 14.17
Miljö- och konsumentnämnden 2020-04-28 Kallelse.pdf Pdf, 24 MB. 24 MB 2020-04-23 13.03
Miljö och konsumentnämnden 2020-04-28, protokoll.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2020-05-05 15.03

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-08-11] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2020-04-28 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol