Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö- och konsumentnämnden 2020-06-16, föredragningslista.pdf Pdf, 400.5 kB. 400.5 kB 2020-06-10 15.50
Miljö- och konsumentnämnden 2020-06-16 Kallelse.pdf Pdf, 66.6 MB. 66.6 MB 2020-06-11 12.22
Miljö och konsumentnämnden 2020-06-16, protokoll.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-06-18 16.01

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-27] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2020-06-16 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol