Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2020-08-25 13.00

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid: 2020-08-25 13.00
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte.

Beslut och protokoll

Protokoll publiceras efter justering.

Handlingar och föredragningslista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö- och konsumentnämnden 2020-08-25 Föredragningslista.pdf 326.1 kB 2020-08-25 15.25
Miljö och Konsumentnämnden 2020-08-25, kallelse.pdf 35 MB 2020-09-03 11.21
Miljö och konsumentnämnden 2020-08-25 Protokoll.pdf 801.8 kB 2020-09-03 11.21

Senast ändrad: 2020-08-25 15.26

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-25] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2020-08-25 13.00

g q n C