Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2020-10-20 17.00

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid: 2020-10-20 17.00
Plats: KS stora sal, Stadshuset, plan 3,5. Sturegatan 42, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte.

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och Konsumentnämnden 2020-10-20, Föredragningslista.pdf 250.3 kB 2020-10-14 19.19
Miljö och Konsumentnämnden 2020-10-20, kallelse.pdf 22.4 MB 2020-10-14 19.20

Senast ändrad: 2020-10-20 20.15

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-27] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2020-10-20 17.00

g q n C