Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: KS stora sal, Stadshuset, plan 3,5. Sturegatan 42, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten.


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och Konsumentnämnden 2020-10-20, Föredragningslista.pdf Pdf, 250.3 kB. 250.3 kB 2020-10-14 19.19
Miljö och Konsumentnämnden 2020-10-20, kallelse.pdf Pdf, 22.4 MB. 22.4 MB 2020-10-14 19.20
Miljö och konsumentnämnden 2020-10-20 Protokoll.pdf Pdf, 6.5 MB. 6.5 MB 2020-10-23 14.55

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-27] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2020-10-20 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol