Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: KS stora sal, Stadshuset, plan 3,5. Sturegatan 42, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten.

7 Miljöbalkstillsyn

7.1 Strandskyddsdispens, Viared 9:30

7.2 Strandskyddsdispens, Asklanda 2:109

7.3 Strandskyddsdispens, Arnäsholm 1:1

9 Alkohol & Tobak

9.1 *Yttrande till Förvaltningsrätten gällande överklagande av beslut

10 Miljöstrategiska

10.1 Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken

10.2 Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15

11 Naturvårdsfonden

11.1 Naturvårdsfonden, slutredovisning av Naturdata-basen

12 Administration

12.1 Månadsrapport november 2020

12.2 Budget 2021:2

12.3 Informationssäkerhetspolicy Borås Stad

12.4 Intern kontrollplan 2021 och riskanalys intern kontrollplan 2021

12.5 Regler och anvisningar för Intern kontroll 2020

12.6 Utredningsuppdrag avseende kommunal samverkan

12.7 Uppräkning av timtaxan enligt PKV, alkohollagen, tobak, e-cigaretter, recepfria läkemedel etc.

13 Kurser och konferenser etc.

14 Anmälningsärenden

14.1 Delegeringsbeslut november 2020

14.2 Inkomna skrivelser

*Öppet brev till Sv. Kommuners miljönämnder

*Barns rättigheter är mänskliga rättigheter

*Lokal utvecklingsplan för Fri

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2020-12-15, Föredragningslista .pdf Pdf, 596.8 kB. 596.8 kB 2020-12-09 16.36
Miljö och konsumentnämnden 2020-12-15, kallelse.pdf Pdf, 23.1 MB. 23.1 MB 2020-12-10 14.21
Miljö och konsumentnämnden 2020-12-15, Protokoll.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2020-12-18 15.24
Fullmäktigehus

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-28] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2020-12-15 15.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol