Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten.

Föredragningslista

  1. Nya och pågående Initiativärenden

4.1 Pågående

4.1.1 2019-09-24, §271 - Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och att översynen redovisas senast 2021-01-31.
- redovisas under Administration 12.3

  1. Fastställande av föredragningslista

6.1 Information – Miljömål och hållbarhet

6.2 Information – Överklagningsprocessen

6.3 Information – Domar från 2020

6.4 Information – Naturvårdsfonden, fasta ansökningstider

6.5 Information – Verksamhetsplan Konsument Borås 2021

6.6 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden
*skyfallskartering, ändring av modell

7.1 Strandskyddsdispens, Sävshult 1:19

7.2 Strandskyddsdispens, Påtorp 1:41

7.3 Strandskyddsdispens, Längjum 3:83

7.4 Strandskyddsdispens, Halla 1:72

8.1 Yttrande till förvaltningsrätten, ändring av beslut om livsmedelsanktionsavgift

9.1 * Yttrande till Kammarrätten gällande överklagande av beslut
Omgående justering

10.1 Detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:19
Omgående justering

10.2 Detaljplan för Villastaden, Tranan 2

12 Administration

12.1 Ny rutin för klimatkompensationsfonden

12.2 Lokalbehovsplan 2022-2024

12.3 Effektivisering av arbetet enligt alkohollagen

13 Kurser och konferenser etc.
Deltagare till
Sveriges Ekokommuner Årsmöte digitalt 14/5 kl 08-09
Sveriges Miljökommuner Vårmöte 5-6 maj, Stockholm
Konsumentdagarna digitalt 16-18 mars
Strategidagar förslag/förhoppning
halvdag 25e maj kl. 12.00 – 17.00
heldag 15e september kl. 08.00 – 17.00

14 Anmälningsärenden

14.1 Delegeringsbeslut december 2020

14.2 Inkomna skrivelser
*Utbildning i social hållbarhet 14 april 2021
* Konferens Hälsorelaterad miljöövervakning 27e april 2021
* Förintelsens dag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2021-01-26, kallelse.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2021-01-20 15.23
Miljö och konsumentnämnden 2021-01-26, Protokoll.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2021-02-03 13.11
§10, 7.1 Beslutskarta.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-02-03 13.16
§10, 7.1 Översiktskarta.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-02-03 13.16
§11, 7.2 Beslutskarta.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2021-02-03 13.16
§11, 7.2 Översiktskarta.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-02-03 13.16
§12, 7.3 Alternativt beslutsförslag.pdf Pdf, 157.8 kB. 157.8 kB 2021-02-03 13.16
§12, 7.3 Karta.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2021-02-03 13.16
§13, 7.4 Beslutskarta.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-02-03 13.16
§13, 7.4 Översiktskarta.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-02-03 13.16
§19, 12.1 Ansökan.pdf Pdf, 288.5 kB. 288.5 kB 2021-02-03 13.16
§19, 12.1 Rutin.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-02-03 13.16
§20, 12.2 Lokalbehovsplan 2022-2024.pdf Pdf, 228.6 kB. 228.6 kB 2021-02-03 13.16
§20, 12.2 Nulägesanalys 2021.pdf Pdf, 216.8 kB. 216.8 kB 2021-02-03 13.16
§21, 12.3 Rapport serveringstillstånd.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-02-03 13.16
Fullmäktigehuset

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-28] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2021-01-26 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol