Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2021-02-22, Protokoll.pdf Pdf, 806.4 kB. 806.4 kB 2021-02-26 08.10


Handlingar och föredragningslista

Föredragningslista:
7.1 Strandskyddsdispens, Mjöshult 1:33
7.2 Strandskyddsdispens, Viared 9:64
7.3 Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 
10.1 Detaljplan för Viskaholm 2 m.fl.
10.2 Förtydligande av Miljö- och konsumentnämndens beslut angående storlek på utevistelseytor med god
ljudkvalitet på skolor och förskolor
12.1 Miljörapport Tertial 3 2020
12.2 Uppföljning intern kontroll 2020
12.3 Inkomna synpunkter jan-dec 2020
12.4 Årsrapport 2020
14.1 Delegeringsbeslut januari 2021
14.2 Inkomna skrivelser

Filer tillgängliga för nedladdning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2021-02-22, handlingar.pdf Pdf, 15.2 MB. 15.2 MB 2021-02-18 16.58
Miljö och konsumentnämnden 2021-02-22, Föredragningslista .pdf Pdf, 722.2 kB. 722.2 kB 2021-02-18 15.41
Fullmäktigehuset

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-22] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2021-02-22 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol